F.A.Q และคู่มือ

(GD Catalog Directory Service)

09 สิงหาคม 2564    

คำถามที่พบบ่อยสำหรับระบบบริการนามานุกรมบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Directory Service)
 • เป็นบริการชื่อชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐได้ลงทะเบียนบัญชีข้อมูลผ่านระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ โดยสามารถค้นหารายการชุดข้อมูล หรือ เลือกชุดข้อมูลตาม ประเภทข้อมูล กลุ่ม กระทรวง หรือ องค์กร โดยในแต่ละหน้าจะแสดงชื่อชุดข้อมูลจำนวน 12 ชุดข้อมูล เมื่อผู้ใช้ข้อมูลเลือกชื่อชุดข้อมูลที่ต้องการ จะแสดงคำอธิบายข้อมูล และ เข้าถึงชุดข้อมูลได้ และ หากผู้ใช้มีรหัสผู้ใช้ในระบบ Open ID ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสามารถจัดเก็บเป็นชุดข้อมูลส่วนตัวได้

 • สามารถคลิกดูขั้นตอนการลงทะเบียน Open ID ได้ที่ข้อความด้านล่าง คู่มือการลงทะเบียน Open ID

 • 1. เลือกที่ปุ่ม Login (มุมขวาบนของจอ)

  2. เลือกที่ปุ่ม Login On OpenID

  3. กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ที่ได้รับหลังจาการลงทะเบียน Open ID

  4. เลือกที่ปุ่ม อนุญาต

  5. เข้าสู่ระบบสำเร็จ (สังเกตมุมขวาบนของจอแสดงชื่อบัญชีผู้ใช้งาน)

 • 1. การค้นหาตามคำค้นแบบที่ต้องมีทั้งคู่โดยใช้ AND เช่น ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทั้ง "สถิติทางการ" และ "แรงงาน" ให้พิมพ์คำค้นว่า สถิติทางการ AND แรงงาน

  2. การค้นหาตามคำค้นแบบที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยใช้ OR เช่น ชุุดข้อมูลที่เป็น "สถิติทางการ" หรือ "SDG" อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองได้ ให้พิมพ์คำค้นว่า สถิติทางการ OR SDG

  3. การค้นหาตามคำค้นแบบที่มีคำค้นหนึ่ง แต่ไม่รวมอีกคำค้นหนึ่งโดยใช้ NOT เช่น ชุดข้อมุลที่เกี่ยวกับ "รายจ่าย" ที่ไม่เกี่ยวกับ "ครัวเรือน" ให้พิมพ์คำค้นว่า รายจ่าย NOT ครัวเรือน

 • บริการในเชิงชุดข้อมูล เป็นการให้บริการชุดข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ 5 แบบ ดังนี้

  1. ชุดข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ตามคำค้น

  2. ชุดข้อมูลที่เรียงชื่อตามลำดับตัวอักษร (ก-ฮ)

  3. ชุดข้อมูลที่เรียงชื่อตามลำดับตัวอักษร (ฮ-ก)

  4. ชุดข้อมูลที่ถูกแก้ไขครั้งสุดท้าย

  5. ชุดข้อมูลที่ได้รับความสนใจ

 • 1. ผู้ใช้สามารถค้นหาชื่อผู้ติดต่อ อีเมลผู้ติดต่อของข้อมูล จาก Metadata

  2. ผู้ใช้สามารถทราบแหล่งที่มาของข้อมูล จาก Metadata

  3. ผู้ใช้สามารถใช้ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เพื่อใช้ในการติดตามข้อมูล จาก Metadata

  4. ผู้ใช้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก URL ข้อมูลเพิ่มเติม จาก Metadata

  5. สามารถใช้ Metadata ในการควบคุมคุณภาพของข้อมูล เช่น ใช้ ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูลในการตรวจสอบความทันสมัยของข้อมูลว่า มีการปรับปรุงตามความถี่หรือไม่

 • 1. ทำการ login เข้าสู่ระบบ เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ

  2. เลือกปุ่ม "เพิ่มเข้าไปในรายการของคุณ"

  3. ตั้งชื่อรายการใหม่

  4. เลือก(เช็คถูก) ที่ชื่อรายการใหม่ที่เราตั้งชื่อ

  5. ปุ่มจะกลายเป็น "เพิ่มเข้าไปในรายการของคุณแล้ว"

  6. สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ ที่เมนู ข้อมูลของฉัน

 • 1. Dashboard

  เป็นรายงานแสดงการเก็บปริมาณการใช้ประเภทข้อมูล เช่นข้อมูลสถิติ, ข้อมูลระเบียน, คำสืบค้น 10 อันดับแรก และรายการชุดข้อมูล 10 อันดับแรก ในรูปแบบกราฟ

  2. รายงานแสดง TAG Group

  เป็นรายงานแสดงจำนวนการค้นหาชุดข้อมูลด้วย TAG โดยเรียงลำดับจากการเรียกใช้มากสุดถึงน้อยสุด

  3. รายงานแสดงความนิยมส่วนตัว จำแนกตามช่วงเวลา

  เป็นรายงานแสดงจำนวนการเรียกใช้ชุดข้อมูลโดยเรียงลำดับจากการเรียกใช้มากสุดถึงน้อยสุดซึ่งแยกตามช่วงเวลาที่ทำการค้นหาชุดข้อมูล

  4. รายงานแสดงความนิยมส่วนตัว จำแนกตามกลุ่มข้อมูล

  เป็นรายงานแสดงจำนวนการเรียกใช้ชุดข้อมูลโดยเรียงลำดับจากการเรียกใช้มากสุดถึงน้อยสุดซึ่งแยกตามกลุ่มข้อมูล

  5. รายงานแสดงความนิยมส่วนตัว จำแนกตามหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

  เป็นรายงานแสดงจำนวนการเรียกใช้ชุดข้อมูลโดยเรียงลำดับจากการเรียกใช้มากสุดถึงน้อยสุดซึ่งแยกตามหน่วยงานเจ้าของชุดข้อมูล
 • สามารถคลิกเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ข้อความด้านล่าง https://gdhelppage.nso.go.th/p03_01.html

 • ประชาชนสามารถ Login เข้าใช้งานโดยต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้อยู่บนระบบ Open ID ของ สพร. หากมีอยู่แล้วสามารถล็อกอินเพื่อใช้งานได้เลย หากไม่มีให้สมัครใช้งานได้ที่ Url link ด้านล่าง และ เมื่อ Login เข้าใช้งานแล้วสามารถใช้ฟังก์ชั่นการเก็บชุดข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้งานภายหลังเป็นของส่วนตัวได้ https://accounts.egov.go.th

 • สำหรับ IOS

  1. เปิดแอพพลิเคชั่น Safari
  2. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://directory.gdcatalog.go.th
  3. เลือกไปที่ไอคอนแชร์ ที่อยู่ล่างสุดและอยู่ตรงกลาง เป็นรูปลูกศรชี้ขึ้น และเลื่อนเมนูขึ้นไป
  4. เลือกไปที่เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม ซึ่งจะเป็นรูปเครื่องหมาย +
  5. จากนั้นให้กดเพิ่ม และไอคอนของเว็บไซต์จะแสดงที่หน้าจอ Home screen

  สำหรับ Android

  1. เปิด Google Chrome
  2. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://directory.gdcatalog.go.th
  3. กดเมนู 3 จุด ที่มุมขวาบนของ Chrome
  4. กด Add to Home screen
  5. แก้ไขชื่อ shortcut
  6. จากนั้นให้กด add และไอคอนของเว็บไซต์จะแสดงที่หน้าจอ Home screen
 • สามารถคลิกดูรายชื่อระบบบัญชีหน่วยงาน ได้ที่ข้อความด้านล่าง รายชื่อระบบบัญชีหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร