เอกสารเพิ่มเติม

13 กันยายน 2565    

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับผู้จัดการระบบ

ดาวน์โหลดคู่มือประกอบ