รายงานการดำเนินงานโครงการการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ

23 มกราคม 2566    


รายงานสรุปผลโครงการการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์นี้ได้

ความก้าวหน้าโครงการการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์นี้ได้


ดาวน์โหลดเอกสาร